Home About Us Our Hisrory Izithakazelo Amahubo
Home
About Us
Our Hisrory
Izithakazelo
Amahubo
Contact Us
 
 

1. Sibiziwe nkonyane yezwe weMtshingwa wanqoba amadoda wiyimbube nkosi ikhulile encane. Sibiziwe nkonyane yezwe weMtshingwa wanqoba amadoda wimbube nkosi ikhulile inkosi encane.

2. Bangango Zulu, u Zulu uyayekile (ubalekile) zisemampondweni babayekile siyoziyanda nango nango nango bangangoZulu babayekile

3. Zinyane Lembube uyayimema kwandlangamandla Zinyane lembube uyaye wendlandamandla.

4. Nangu ethuka amakhosi ingathi uthi uQwabe engathi UZulu. Nangu ethuka akhosi engathi uQwabe engathi UZulu

5. Nantu uyengo lwezizwe

6. Nangu UQwabe kaMalandela

Home | About Us | Our Hisrory | Izithakazelo | Amahubo
Site Map