Home About Us Our Hisrory Izithakazelo Amahubo
Home
About Us
Our Hisrory
Izithakazelo
Amahubo
Contact Us
 
 

Wena kaMalandela kaLuzumana kaMnguni, kaGumede kaQwabe.

Phakathwayo kaKhondlo kaMancinci.

Osidlabehlezi kaPhakathwayo.

Abathi bedlumuntu bemyenga ngendaba!

Bethi dluya kubeyethwe umalokazana kayikhuni sidingida yoyodaba!

Kanti bahl’inz’imbuzi!

Wena kaMalandela ngokulandel’izinkomo zamadoda.

Wena owabuza intaba ngabomu wathi ntabani leya?

Zaphendula icathalala zathi””uNgoye Gumede,uNgoye Phakathwayo””

Wena waseMthandeni. Ezweni loju nezinyosi.

Mpangazitha ozikhangayo!

Khondlo,

Wena kaNjakaba kaSophana.

Meseni kaMusi.

Mkhayiphe kaGodolozi!!

Amazala nkosi lana!!

Hlangalezwe.

Home | About Us | Our Hisrory | Izithakazelo | Amahubo
Site Map